Utsjoen vastuullisen matkailun hanke on herättänyt suurta kiinnostusta, mukana 14 paikallista yritystä

Projektipäällikkö Sonja Sistonen esitteli hanketta maakuntajohtajan kuntakierroksella Utsjoella 21.9.2020.

Keväällä 2020 käynnistynyt Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke on lähtenyt menestyksekkäästi liikkeelle. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan 14 utsjokelaista yritystä eri puolilta kuntaa.

Mukana olevien yritysten lisäksi hankkeen on tarkoitus olla hyödyksi myös muille Utsjoen seudun yrityksille, toimijoille ja matkailijoille. Lisää tietoa hankkeen tavoitteista ja toimista löydät hankesivustolta.

Konsulttiyritys FCG on aloittanut hankkeen vastuullisuus- ja vähähiilisyysselvitykset. Hanke käynnistää näkyvän kampanjan matkailun vastuullisuusteemoista vielä tämän vuoden aikana. Myös poronhoitonäkökulma on vahvasti mukana hankkeen eri vaiheissa.

Alueen yritysten, muiden toimijoiden ja kuntalaisten toiveet pyritään huomioimaan hankkeen edetessä. Kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä projektipäällikkö Sonja Sistoseen (040 635 9277, sonja.sistonen@utsjoki.fi).


Muita uutisia