Valtuusto päätti palauttaa kunnanjohtajan viran täytön takaisin kunnanhallitukselle

23.10.2023

Utsjoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 23. lokakuuta palauttaa kunnanjohtajan viran täytön takaisin kunnanhallituksen valmisteluun.

Kunnanhallitus oli esittänyt valtuustolle, että virkaan ei suoriteta haastatteluja ja kunnanjohtajaksi valitaan hallintotieteiden maisteri, kunnan nykyinen hyvinvointijohtaja Päivi Kontio. Kontio oli antanut virkaan suostumuksensa. Kunnanhallitus päätyi esittämään valtuustolle Kontiota tehtävään suoraan ilman haastattelua äänin 4–3. Vt. kunnanjohtaja Tanja Lepistö jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen perustelunaan, että hyvää hallintoa olisi haastatella virkaan kaikki muodollisen kelpoisuuden täyttävät hakijat.

Valtuuston jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttorm (kd.) esitti maanantaisessa kokouksessa, että asia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, ottaen huomioon mitä kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.6.2023 (§ 30) päättänyt kunnanjohtajan virkaan hakeneiden haastattelusta. Guttorm toi puheenvuorossaan esiin, että kyseinen menettely on myös hyvän hallinnon mukainen toimintatapa. Guttormin esitys voitti kunnanhallituksen pohjaesityksen äänin 11–4.

Utsjoen kunnanjohtajan virkaan on ehdolla 32 hakijaa sekä yksi suostumuksen antaja. Viran jatkettu hakuaika päättyi 29. syyskuuta.

Kunnanjohtajan virka tuli haettavaksi, kun kunnanjohtajana toiminut Taina Pieski siirtyi elokuussa Saamelaismuseo Siidan museonjohtajaksi.


Muita uutisia