Ilmoitus Lapin ELY-keskuksen kuulutuksesta

29.11.2023

Mt970 parantaminen rakentamalla kävely- ja pyöräilyväylä Utsjokisuun kohdalla, Utsjoki

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Lapin ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 29.11.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/d7yw/aloituskuulutus

Kuulutus on nähtävillä 29.11.2023 – 29.12.2023 välisen ajan

Lisätietoja antaa
Jukka Rantajärvi (Lapin ELY-keskus), puh. 0295037008, jukka.rantajarvi(at)ely-keskus.fi


Muita uutisia