Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6. kehittämiseen liittyviä investointeja

11.6.2024

Utsjoen kunnanvaltuusto käsitteli kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 10.6. pitkän listan kunnan kehittämisen kannalta merkittäviä asioita.

Matkailun master plan on edennyt tavoiteasetantaan. Valtuusto hyväksyi Utsjoen matkailun määrälliset ja laadulliset tavoitteet vuoteen 2035. Master plan valmistuu ja tulee päättäjien pöydälle syksyllä. Ensi kertaa laadittu kunnan maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin. Ohjelmassa mainitut Pulmankijärventielle liittyvät toimenpiteet menivät äänestykseen: Pulmankijärventien poistaminen ohjelmasta hävisi äänestyksen (6-6) puheenjohtajan äänellä. Valtuutettu Vesa Länsman halusi pöytäkirjaan merkinnän, että paliskuntaa on kuultava kehittämistoimia suunniteltaessa.

Lisämääräraha Harrematcohkan ja Utsjoen Ailigas-tunturin polkujen rakentamiseen hyväksyttiin. Alun perin nämä polut piti toteuttaa hankerahoituksella, mutta rahoittaja muutti hakuehtojaan kesken prosessin, eikä hankerahoitusta reittien kehittämiseen saatu. Keskustelua käytiin aloitteena käsitellystä ikiaiheesta eli moottorikelkkareitistä Utsjoen ja Karigasniemen välille, josta on väännetty vuosikausia. Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö ilmoitti, että kunhan matkailun master plan saadaan syksyllä valmiiksi, työ jatkuu Utsjoen reitistöjen suunnittelutyöllä. Tuolloin otetaan uudelleen tarkasteluun myös kelkkareitit ja Karigasniemen polut.  Matkailuun liittyen hyväksyttiin myös lisämääräraha matkailuneuvonnan parantamiseen eri kylissä.

Kokouksen lopuksi kunnanjohtaja Päivi Kontio kertasi lyhyesti kevään toimintaa kunnassa ja kiitti sekä luottamushenkilöitä että kunnan työntekijöitä ja johtoryhmää hyvästä ja eteenpäin vievästä yhteistyöstä.

Kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.

LISÄTIEDOT:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arto Pohjanrinne
040 770 3986, arto.pohjanrinne@utsjoki.fi

Kunnanjohtaja Päivi Kontio
040 744 7630, paivi.kontio@utsjoki.fi


Muita uutisia