Kuntalaisten hyvinvoinnin keskustelutilaisuudet antoivat hyviä eväitä kunnan toiminnan kehittämiselle – katso yhteenveto toiveista ja kerro omasi!

4.9.2023

Utsjoen kuntalaisten hyvinvoinnin keskustelutilaisuudet antoivat paljon eväitä kunnan toiminnan kehittämiselle – katso yhteenveto asukkaiden toiveista ja kerro omasi!

 

Utsjoella, Nuorgamissa ja Karigasniemessä keskusteltiin elokuussa kunnan järjestämissä kylätilaisuuksissa utsjokelaisten hyvinvoinnista – siitä, mistä Utsjoen kunnan asukkaiden hyvinvointi koostuu, mitkä asiat ovat hyvin, missä asioissa voitaisiin parantaa, ja miten lapsilla ja nuorilla menee.

Kuntalaisille tarkoitetuissa keskustelutilaisuuksissa nousi esiin erityisesti kunnan vapaa-ajan toiminta ja sen kehittäminen. Keskustelua syntyi muun muassa elokuvateatteritoiminnan uudelleen aloittamisesta sekä näytösten viemisestä myös Karigasniemeen ja Nuorgamiin. Tilaisuuksissa toivottiin myös muun muassa kangaspuita kuntalaisten käyttöön, yhdistysavustuksia yhdistysten tukemiseksi, enemmän hiihtolatuja sekä suomenkielisiä kulttuuritapahtumia. Laitteisto virtuaalivesijumpan toteuttamiseksi on tarkoitus saada Utsjoen uimahalliin joulukuussa 2023.

Kuntalaiset nostivat tilaisuuksissa esiin myös kunnan asuntokannan sekä toiveen kuntaan rakennettavista uusista asunnoista. Kunnan parantuneeseen tiedottamiseen asukkaat ovat tyytyväisiä. Kylille toivottiin ilmoitustauluja, joista myös nettiä käyttämättömät ihmiset voisivat seurata kunnan ilmoituksia. Myös etätyötilat voisivat houkutella kuntaan uusia asukkaita.

Nuorgamiin toivottiin liikuntasalia, kolmen radan keilahallia sekä vanhustentaloa. Kirjastotoimi sai kyläläisiltä positiivista palautetta. Myös Laphalle siirtyneet terveyskeskuspalvelut toimivat asukkaiden mielestä hyvin.

Karigasniemessä toivottiin enemmän toimintaa, joka keräisi asukkaita yhteen. Yhdessäolo ja sosiaaliset kontaktit olisivat kyläläisille tärkeitä. Karigasniemeen toivottiin myös enemmän ohjattua liikuntaa etenkin ikäihmisille. Lapsille on tarjolla paljon harrastustoimintaa.

Lapsille ja nuorille kuntalaiset toivovat kylien yhteisiä tapahtumia ja yhdessäoloa, sillä pitkien välimatkojen takia eri kylien lapset ja nuoret eivät tapaa. Myös saamen kielen puhujien hyvinvoinnista ollaan huolissaan. Kuntalaiset toivovat lisää tukea lasten ja nuorten saamen kielen käyttöön sekä kunnalta että yhteiskunnalta.

Utsjoen kunta kiittää kaikkia keskustelutilaisuuksiin osallistuneita! Jos et päässyt paikalle, voit jättää ehdotuksiasi kunnan hyvinvoinnin edistämiseksi alla olevalla lomakkeella sunnuntaihin 10.9. saakka. Voit täyttää lomakkeen joko nimettömänä tai nimelläsi.

Lisätiedot:

Päivi Kontio
Hyvinvointijohtaja
040 744 7630
paivi.kontio@utsjoki.fi

Kaisa Tapiola-Länsman
Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri
0400 319 852
kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi

Kuntalaisten hyvinvointi

Muita uutisia