Kuulutus: Tenon kalatalousalueen kalastuksen säätely päätös 31.12.2026 saakka

10.1.2024

Nähtävänäpito

Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksen nettisivuilla sekä Utsjoen kunnan
sivuilla 10.1.2024 – 16.2.2024.

Kuulutus on julkaistu Lapin ELY-keskuksen nettisivulla 10.1.2024. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Lisätietoja
Lapin ELY-keskus, kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, puh. 0295 047 046

Liitteet
Kieltopäätös dnro 3849/2021
Kalastussääntö 2024-2026
Karttaliitteet
Valitusosoitus

 

 


Muita uutisia