Utsjoen kunta sai rahoitusta äkillisen rakennemuutoksen selättämiseen

27.6.2024

Rakennemuutoksen koordinaatio Utsjoella -hanke sai Lapin liitolta myönteisen rahoituspäätöksen.

Lohenkalastuskiellosta alkanutta rakennemuutosta ei ole saatu Utsjoella vielä taitettua. Aiempien rakennemuutoshankkeiden avulla kunnassa on laadittu kauaskantoinen toimintasuunnitelma, jolla äkilliseen rakennemuutokseen vastataan. Suunnitelman toteutus vaatii elinvoimatyöhön lisäresursseja, joita nyt tämän hankkeen kautta saadaan.

Kunnan merkittävimpiä haasteita ovat laskeva väkiluku, osaajapula sekä olemassa olevien yritysten osaamisen päivitystarve. Lisäksi kunnan tunnettuuden ja näkyvyyden parantaminen vaativat lisätyötä, jotta kunta pärjäisi kilpailussa osaajista ja muuttajista. Muuttajien kotiutumista vaikeuttaa kunnan heikko asuntotilanne.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen taltuttamiseksi laadittua toimintasuunnitelmaa. Tarkoitus on edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä ja olemassa olevan yritystoiminnan uudelleen suuntaamista ja kehittymistä vahvistamalla verkostomaista yhteistyötä. Tavoitteena on tukea erityisesti yritysten ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Asuntotilannetta edistetään kunnassa, samoin mielikuvaa Utsjoen kunnasta työnantajana. Kunnan tunnettuutta lisätään matkailun ja työllistymisen näkökulmista.

Lapin liitto myönsi rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta paikalliseen äkilliseen rakennemuutokseen. Kokonaisbudjetti on 116 000 euroa, josta Lapin liiton osuus on 80 % ja Utsjoen kunnan 20 %. Hanketta toteutetaan 1.9.2024 – 31.1.2026.

Hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan tarkemmin syyskuussa, kun hanke käynnistyy.

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1


Muita uutisia