Utsjoen mielikuvakysely: lähes 500 vastaajaa – enemmistön mielikuva positiivinen

24.5.2023

Utsjoen mielikuvakysely: lähes 500 vastaajaa - enemmistön mielikuva positiivinen

 

Lokakuussa 2022 toteutettuun Utsjoen mielikuvakyselyyn saatiin huimat 494 vastausta. Matkailijat olivat ahkerimpia kyselyyn vastaajia (41 %), seuraavaksi eniten vastauksia saatiin kuntalaisilta (21 %). Mielikuviaan kertoneiden joukossa oli myös muun muassa entisiä kuntalaisia ja mökkiläisiä sekä henkilöitä, joilla tuttu tai sukulainen asuu Utsjoella.

Kaikista vastaajista yhteensä 62 % ilmoitti yleisen mielikuvansa Utsjoesta olevan melko tai erittäin positiivinen.  Positiivisimmat mielikuvat olivat matkailijoilla, joista jopa 73 % kertoi mielikuvansa olevan melko tai erittäin positiivinen. Kuntalaisista vastaava luku oli 43 %.

Positiiviseen mielikuvaan vaikuttivat muun muassa kaunis ja ainutlaatuinen luonto, upeat maisemat ja Tenojoki, rauhallinen ja rauhoittava ilmapiiri, hyvät peruspalvelut sekä ystävälliset ja vieraanvaraiset paikalliset.

Kyselyyn vastaajien mielestä Utsjoki erottuu muista Lapin kunnista erityisesti näiden ominaisuuksiensa ansiosta:

  • Norjan ja Jäämeren läheisyys
  • Rauhallisuus, hiljaisuus ja valosaasteettomat alueet
  • Arktinen tunturiluonto
  • Elävä saamelaiskulttuuri
  • Tuntematon ja etäinen

Utsjoella on siis selkeitä erityispiirteitä, mutta alueen tunnettuudessa on vielä parantamisen varaa. Monet näistä erityispiirteistä nähtiin samalla Utsjoen vetovoimatekijöinä. Vastaajien mielestä Utsjoen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat:

  • Puhdas luonto
  • Norjan läheisyys
  • Rauhallisuus ja turvallisuus
  • Elämyksellisyys
  • Elävä saamelaiskulttuuri

Monet näistä voivat olla paikallisille asukkaille itsestään selvyyksiä, mutta nykypäivän maailmassa turvallinen, rauhallinen ja puhdas ympäristö voi olla hyvinkin tärkeä kriteeri lomamatkan kohdetta tai vaikkapa uutta asuinpaikkaa valittaessa. Utsjoki erottuu edukseen elävän saamelaiskulttuurin ansiosta, ja se on myös tärkeä veto- ja pitovoimatekijä.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Utsjokea asuinpaikkana ja matkailukohteena. Utsjokea suositellaan asuinpaikaksi erityisesti niille, jotka arvostavat rauhallista elämää ja ulkoilma-aktiviteetteja. Niille, jotka arvostavat kaupunkien läheisyyttä ja runsasta palvelutarjontaa, Utsjoki ei välttämättä ole sopivin valinta. Matkailukohteeksi Utsjokea suositellaan kaikille, jotka rakastavat puhdasta luontoa, rauhallista ilmapiiriä, ja haluavat kokea erilaisen puolen Lapista.

Voit tutustua mielikuvakyselyn raporttiin tarkemmin täällä.

 

Utsjoen mielikuvakysely oli osa vuodenvaihteen 2022-2023 ympärillä toteutettua Tulevaisuusfoorumia. Mielikuvakysely julkaistiin anonyyminä verkkokyselynä 20. – 31.10.2022 kunnan nettisivuilla, ja sitä jaettiin pääasiassa Facebookissa, sekä kunnan kanavalla että eri ryhmissä.

Tulevaisuusfoorumikokonaisuuteen kuului myös osallistamistilaisuuksia, joissa kerättiin kuntalaisten, nuorten, vanhus- ja vammaisneuvoston, elinkeinonharjoittajien, kunnan viranhaltijoiden ja kunnanvaltuutettujen näkemyksiä tulevaisuuden Utsjoesta. Kyselyssä ja osallistamistilaisuuksissa kerättyä tietoa on hyödynnetty Utsjoen uuden tulevaisuuskuvan luomisessa, muun muassa kuntastrategian päivityksessä.

Tulevaisuusfoorumin toteutti Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi -hanke, jota rahoittaa Lapin liitto. Voit lukea hankkeesta lisää täältä


Muita uutisia