Yleisötilaisuus norjalaisen Davvi-tuulivoimahankkeen kaavoitussuunnitelmasta Utsjoella keskiviikkona 11.10.2023

4.10.2023

Grenselandet DA suunnittelee Davvi-tuulivoimapuiston rakentamista Norjaan Finnmarkiin tunturialueelle Lebesbyn kuntaan. Lebesbyn kunta on vaatinut, että hankkeelle laaditaan alueellinen kaavoitussuunnitelma, jossa määritellään tuulivoimapuistoa, tieliittymää ja alueen sisäisiä teitä koskevat järjestelyt.

Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Norjan ympäristövirastolta YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen koskien Davvi-tuulivoimahankkeen alueellista kaavoitussuunnitelmaa. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kuulemisaineistosta. Palautteet pyydetään toimittamaan Suomen ympäristökeskukselle 20.10.2023 mennessä. Kuulemisen ja lausuntojen kokoamisen hoitaa Suomen ympäristökeskus, joka on Espoon sopimuksen ja SEA-pöytäkirjan toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Kaavoitussuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa yksikköteholtaan enintään 800 megawatin (MW) tuulivoimapuiston ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen. Kaava-alueelle suunnitellaan enintään 160 tuuliturbiinia, jotka olisivat enimmäiskorkeudeltaan 200 metriä. Aiemmin yhtiö suunnitteli voimajohdon rakentamista Suomeen, mutta tästä yhtiö on vetäytynyt. Nyt tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää alueelle suunniteltuun uuteen 420 kV:n voimajohtoon välillä Skaidi–Adamselv. Lisäksi tuulivoimapuiston sijoitusta on siirretty aiemmasta pohjoisemmaksi.

Suomen ympäristökeskus järjestää kaavoitussuunnitelmasta yleisötilaisuuden Utsjoen kunnantalolla (Luossa 1 a, 99980 Utsjoki) keskiviikkona 11.10.2023 klo 17–20. Kahvitarjoilu klo 16 alkaen. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuutta voi seurata ja kysymyksiä lähettää myös etänä tilaisuuden live-lähetyksessä Utsjoen kunnan Youtube-kanavalla.

Tarkemmat tiedot Davvi-tuulivoimahankkeen kaavoitussuunnitelmasta löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/tuulivoimapuistoDavviYVA.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo
Suomen ympäristökeskus
0295 251 325
etunimi.sukunimi@syke.fi


Muita uutisia