uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö

uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö 1.4.2022 - 31.8.2023 3uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö hankkeen päätavoitteena on kehittää yritysten osaamista, työhyvinvointia sekä verkostoitumista.

Koronan sekä lohestuskiellon tuomat vaikutukset Utsjoen kunnan yrittäjiin ovat olleet suuret ja muutostilanne ja toimintaympäristön muutokset ovat koetelleet yritysten ja sen henkilökunnan kykyä sopeutua ja mukautua muutoksiin. Hankkeen tavoitteena onkin, että paikallisia yrittäjiä sekä yritysten henkilöstöä tuetaan heidän jatkuvassa osaamisen kehittämisessään niin, että heille kehittyy ketterä kyky sopeutua ja mukautua rakennemuutokseen ja kohdentaa toimintaa uuden toimintaympäristön tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Lisäksi alueen elinvoimaisuutta edistetään tukemalla myös uuden yritystoiminnan toimintaedellytyksiä osaamisen kehittämisen ja veto- ja pitovoiman näkökulmista.

Hankkeessa kehitetään palvelupolku, joka mahdollistaa yrittäjille sekä heidän työntekijöilleen opastusta, neuvoa, koulutusta sekä tietoa erilaisista osaamisen kehittämismahdollisuuksista. Palvelupolkua kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen oppilaitosten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Palvelupolku toimii monipuolisena tukiverkkona sekä alustana yrittäjien osaamisen kehittämisessä, sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien välittäjänä.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet ovat kohdennettu hankeen toimenpidekokonaisuuksien mukaisesti, jotka ovat seuraavat;

1– Yritysfoorumi – yritysten johtamisen kehittäminen muutostilanteessa verkostoyhteistyöllä
2– Osaava työvoima -rekrytointiin liittyvä osaaminen ja työvoiman osaamisen kehittäminen
3– Työhyvinvointi -työhyvinvointijohtaminen sekä konkreettisia välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen
4– Palvelupolun luominen tukemaan osaamisen kehittämistä ja työvoiman saatavuutta.
5– Viestintä ja tiedottaminen -hankkeen teemoihin liittyvän tiedon jakaminen, työvoiman rekrytointiin liittyvän viestintäosaamisen kehittäminen sekä hankkeen sisäinen tiedottaminen

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen kokonaisbudjetti on 231 183 euroa, ja sen on myöntänyt ELY keskus, ESR. Hanke käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja se loppuu 31.12.2023. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 100%, tiedottaja 75%.