Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke – Uusi tulevaisuuden kuva Utsjoen elinkeinoelämälle

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1Hankkeen tavoitteena on viedä eteenpäin Utsjoen rakennemuutosta yhtenäisenä kokonaisuutena ja luoda Utsjoen elinkeinoelämälle uusi tulevaisuuden kuva, jota kohti edetään uusien hankkeiden sekä muiden toimenpiteiden kautta.

Hanke jatkaa AKKE-rahoitteisen ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen työtä. Tavoitteena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä, jossa vahvalla verkostoyhteistyöllä ja tiedottamisella on merkittävä rooli. Uudella yritystoiminnalla tarkoitetaan olemassa olevien yritysten toiminnan suuntaamista uudelleen sekä myös uuden yritystoiminnan aikaansaamista.

Hankkeessa päivitetään rakennemuutokseen liittyvä suunnitelma, suunnitellaan ja käynnistetään hankkeita, luodaan laajalla verkostoyhteistyöllä uusi tulevaisuuskuva Utsjoen elinvoimaisuudesta. Lisäksi viestitään muutoksesta ja uusista mahdollisuuksista kehittämällä alueen imagoa ja toteuttamalla alueen markkinointia kunnan kanavissa ja mediayhteistyöllä.

Hankkeen toimenpiteet

  1. Luodaan laajalla verkostoyhteistyöllä uusi tulevaisuuskuva Utsjoen elinvoimaisuudesta
  2. Koordinoi rakennemuutoskokonaisuuteen liittyviä projekteja.
  3. Päivitetään rakennemuutokseen liittyvä suunnitelma, suunnitellaan ja käynnistetään hankkeita.
  4. Viestitään muutoksesta ja uusista mahdollisuuksista. Kehitetään alueen imagoa vastaamaan muutosta ja toteutetaan koko alueen markkinointia kunnan kanavissa ja mediayhteistyöllä.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen kokonaisbudjetti on 117 751 euroa ja sen on myöntänyt Lapin Liitto AKKE rahoituksella. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022–31.12.2023, ja hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 100% työajalla.