Hae sote-palveluiden saamelaiseksi kehittäjäasiakkaaksi! Kehittäjäasiakkaat saavat matalan kynnyksen koulutuksen sekä palkkion osallistumisesta

17.2.2022

Oza sode-bálvalusaid sápmelaš ovdánahttiáššehassan! Ovdánahttiáššehasat ožžot vuollegis šielmmá skuvlejumi ja bálkká oassálastimis 1

Katri Lehtola – Keksi – STM

 

Istutaan alas ja keitetään kahvit. Kehitetäänkö yhdessä saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita? Etsimme saamelaisia kehittäjäasiakkaita erityisesti perheiden palveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen!

Saamelainen kehittäjäasiakas osallistuu palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Hänellä on innostusta, ideoita ja ajatuksia palveluiden uudistamiseksi.

Kehittäjäasiakas tuo omat palvelukokemuksensa kehittämistyön tueksi. Kehittäjäasiakastoiminnassa on kyse
palveluiden käyttäjien ja ammattilaisten kokemusten hyödyntämisestä palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kehittäjäasiakas osallistuu palveluiden parantamiseen joko yksilönä tai ryhmässä.

Kehittäjäasiakkaana on mahdollista vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden toimivuuteen ja laatuun. Sovit kehittäjäasiakkaaksi, kun olet yli 18-vuotias sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden käyttäjä ja haluat asioida saamelaisen kulttuurin mukaisissa sote-palveluissa. Meillä yhdessä on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden rakentumiseen asiakkaiden näköiseksi!

Kehittäjäasiakkaat saavat matalan kynnyksen Saamelainen kehittäjäasiakas -koulutuksen sekä palkkion osallistuessaan kehittämistyöhön. Jos olet kiinnostunut kehittäjäasiakastoiminnasta, ilmoittaudu mukaan joko tästä linkistä tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin (tiedot alla). Koulutuksen ensimmäinen tapaaminen pidetään etäyhteydellä 1.3.2022 klo 15.30–16.45.

Lisätiedot, yhteydenotot ja ilmoittautumiset:

Niila Rahko
Asiantuntija, saamenkielen ja kulttuurin mukaiset palvelut
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
040 638 6858
niila.rahko@poske.fi

Aino Riihimäki
Suunnittelija, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
040 660 2064
aino.riihimaki@poske.fi


Muita uutisia