Kunnan yhdistysavustukset on jaettu

3.7.2024

Utsjoen kunnassa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaossa yhdistysavustuksia. Kunnan myöntämillä avustuksilla tuetaan utsjokelaista yhdistys- ja kansalaistoimintaa sekä kannustetaan kuntalaisia yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia voidaan myöntää utsjokelaisille tai Utsjoen kunnassa toimiville yhdistyksille, säätiöille ja yhteisöille. Kunta myöntää avustuksia vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, tänä vuonna talousarvioon oli varattu 5000 €.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti. Avustuksia myönnettäessä painotetaan aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Avustusta ei voi hakea samaan toimintaan, johon jokin muu taho on myöntänyt avustusta ja yhdelle avustuksen hakijalle voidaan pääsääntöisesti myöntää vain yhdenlaista avustusta.  Avustuksen saamisen edellytyksenä on päivittää tiedot lähellä.fi palveluun.

Avustushaku oli auki 29.4.-17.5.2024 ja hakemuksia tuli yhteensä kahdeksan seitsemältä eri yhdistykseltä.  Haettujen avustusten yhteissumma oli 12 327 €.

Avustukset myönnettiin seuraavasti:

  • Utsjokisuun kyläyhdistys-Ohcejotnjálmmi gilisearvi ry, toiminta-avustus 700 €
  • Siella ry, toiminta-avustus 500 €
  • Nuorgamin Ikä-Sähly ry, kohdeavustus 500 €
  • Ohcejoga gievrrat ry, kohdeavustus 500€
  • Badje-Sámit rs, kohdeavustus 600 €
  • Utsjoen Kuohu ry, kohdeavustus 1000 €
  • Utsjoen reserviläiset ry, toiminta-avustus 1200 €

Kiitos kaikille järjestöille ja yhdistyksille mielenkiinnosta yhdistysavustushakua kohtaan ja mukavia hetkiä erilaisten harrastustoimintojen parissa!

Vuoden 2025 yhdistysavustukset on haettavissa huhtikuun aikana 2025. Vuoden 2025 hausta tiedotetaan alkuvuonna 2025.


Muita uutisia