Hyvää alkavaa vuotta 2020 Utsjoen kuntalaiset!

Millaisin miettein otamme vastaan uuden vuosikymmenen Utsjoella. Uskon, että meillä on monta syytä olla tyytyväisiä.

Kunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä. Talousarvio vuodelle 2020 voitiin suunnitella niin, että talousarvion 2020 tulos on ylijäämäinen. Merkittävä ratkaisu kunnan talouden suunnittelun osalta tehtiin jo päättyneen vuoden aikana, silloin tehtiin kunnan kokoon ja asukasmäärään nähden merkittävä investointipäätös uusien monitoimitalojen rakentamiseksi. Tämä tarkoitti myös tietoista valintaa, siitä, että kunnan muita isoja investointeja ja kehittämistä tulee tehdä ainakin joidenkin seuraavien vuosien ajan maltillisesti. Monista tärkeistäkin investoinneista on nyt pidättäydyttävä ja ainakin niitä tulee siirtää tulvaisuuteen. Kuntalaisten peruspalveluja voidaan kuitenkin kehittää ja ne voidaan toteuttaa ilman suuria säästö- tai supistamispaineita ja se on hyvä asia.

Kuntamme päättäjät ovat uskaltaneet tehdä rohkeita päätöksiä, mitkä vaikuttavat elämäämme pitkälle tulevaisuuteen. Utsjoen lapsilla on ensi vuodesta eteenpäin hyvät ja terveet opiskelutilat. Utsjokisuun ja Karigasniemen uudet monitoimitalot valmistuvat syksyyn mennessä ja Nuorgamin monitoimitalon rakentaminen aloitetaan tulevana kesänä. Rakentamista koskeva päätös merkitsi mielestäni uuden aikakauden alkua kunnassa. Mittavan lainan ottaminen ei varmasti ollut aivan helppo asia, mutta investointi lapsiin ja nuoriin on investointi tulevaisuuteen. Hyvät perusasiat, terveet päivähoito- ja opiskelutilat takaavat hyvät lähtökohdat lapsille ja nuorille ponnistaa elämässään eteenpäin.  Ajanmukaisiin toimitiloihin on varmasti helpompi saada myös houkuteltua lisää vakituisia lastenhoitajia, opettajia ja muita työntekijöitä-

Rakennustyöt ovat sujuneet kohtuullisen hyvin ja on ollut ilo ajaa sekä Utsjoen että Karigasniemen kylän läpi ja huomata töiden eteneminen. Varmasti tämä on helpottanut myös lapsia ja opettajia, kun he tällä hetkellä työskentelevät haastavissa väistötiloissa.

Utsjoella mennään muutoinkin elämässä eteenpäin. Uusia yrityksiä syntyy ja olemassa olevat yritykset rakentavat uutta. On upeaa nähdä, miten kehitys on lähtenyt vauhtiin kunnassamme. Uusia työpaikkoja syntyy ja alueen elinvoima vahvistuu. Teemme yhdessä työtä sen eteen, että jatkossakin matkailua kehitetään niin, että vierailijat voivat nauttia käynnistään täällä ja kuntalaisten ei tarvitse kokea matkailua häiriötekijäksi. Kunnan maankäytön suunnittelu on silloin avainasemassa. Matkailuun liittyvä rakentaminen ja esimerkiksi matkailun ohjelmapalvelujen tarvitsemien alueiden suunnittelu ja sijoittamien on tehtävä huolella. Kunnan elinkeinotoimen johtamassa ja Lapin liiton rahoittamassa ”Matkailun maankäyttöhankkeessa” on tehty arvokasta työtä kokoamalla alueen eri toimijat ja Metsähallituksen edustajat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja tekemään yhdessä suunnittelutyötä, jotta kasvavan matkailun kehittyminen tapahtuisi hallitusti ja paikalliset lähtökohdat huomioiden. On myös tärkeätä, että kunnan omat yrittäjät olisivat ohjelmapalveluita tarjoavina toimijoina alueellamme. Yhteisymmärrys syntyy parhaiten, kun toimijat tuntevat toistensa tarpeet ja osaavat ottaa ne omassa työssään huomioon.

On monia muitakin asioita, mistä saamme iloita ja olla ylpeitä näin vuoden loppuessa ja uuden alkaessa. Alueemme matkailubrändi on uudistettu.  Myös tässä uudistustyössä ovat olleet laajasti kaikkien kolmen kylän; Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin yrittäjät ja asukkaat, kunnan yrittäjäjärjestöt ja molemmat kunnan paliskunnat. Kuntalaisilta kysyttiin verkossa, mikä tekee Suomen pohjoisimmasta kunnasta ainutlaatuisen. Utsjoen matkailun ilmeen kärjiksi nousivatkin rauhallisuus, luonnon voima ja saamelasiuus ja näistä muodostui luontevasti uudistunut matkailubrändi ” villi, hiljaisuus ja perinne”. Upeita kuvia ja muuta materiaalia alueelta on nähtävissä uudistuneilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Utsjoen ja sen alueen erityispiirteiden ja ainutlaatuisuuden tunnettuisuus varmuudella vahvistuu uuden brändin avulla.

Utsjoen kunnan uudistuneet kotisivut otettiin käyttöön aivan vuoden lopussa. Sivut palvelevat niin kuntalaisia kuin muitakin sivujen käyttäjiä tarjoten ajantasaista ja oikeaa tietoa kunnasta ja sen palveluista.

Saamenkielen etäopetushanke, Sami Musiihakakademija – Samen Musiikkiakatemia ja monet muut merkittävät kehittämishankkeet ovat upeita näyttöjä työstä, mistä saamme olla ylpeitä.

Suuria huolenaiheita on kuitenkin edelleenkin. Utsjoella olemme hyvin pettyneitä siihen, ettei valtiovallan edustajat, päinvastaisista lupauksistaan huolimatta päätöksillään edesauttaneet mitenkään kuntaa ja sen yrittäjiä ja asukkaita selviämään Tenojen kalastussopimuksen muutoksen aiheuttamista aluetaloudellisista menetyksistä. Kesämatkailun kokema suoranainen romahdus aiheutti aluetaloudellemme ja matkailuyrityksille merkittäviä menetyksiä.  Utsjoen kunta on esittänyt vaatimuksen hallitukselle avata sekä Tenon sopimuksen että kalastussäännön.  Vuonna 2017 voimaan tullut Suomen ja Norjan välinen sopimus rajoittaa merkittävästi perinteistä kalastusta ja on merkittävä haitta myös kalastukseen perustuvalle matkailulle. Nyt voimassaoleva sopimus varjostaa myös koko kunnan tulevaisuudennäkymiä muodostaessaan merkittävän haitan paikallisille elinkeinoille.

Yhteistyössä on alueemme voimavara ja meidän on yhdessä jatkettava edunvalvonta alueemme kehittämiseksi yhteistyössä niin Norjan kuin Suomen naapurikuntien kanssa. Muun muassa rohkeita avauksia tulevalle EU-rahoituskaudelle suunniteltaessa olemme vahvempia yhdessä ja voimme vaikuttaa tehokkaammin pohjoisimman maakunnan osan edelleen vahvistumiseen.

Lopuksi kiitän kaikkia teitä, jotka olette omilla lahjoillanne ja työllänne tehneet työtä Utsjoen alueen ja ihmisten hyväksi!

 

Vuokko Tieva-Niittyvuopio


Muita uutisia