Saamen kielikylpyä kaikille! – Tervetuloa kaikille avoimille oppitunneille saamen kielten viikolla

Oppituntien tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia saamen kieliin kielikylvyn muodossa. Luvassa on laulua, loruja ja pelejä!

 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke järjestää yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa Saamen kielikylpyä kaikille! -oppitunnit saamen kielten viikon kunniaksi 20.–22.10.

Oppituntien tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia saamen kieliin kielikylvyn muodossa, eli opettajat puhuvat oppitunneilla pääasiassa saamen kieltä. Luvassa on laulua, loruja ja pelejä!

Oppitunnit pidetään etäyhteyksin Microsoft Teamsissa. Tunteja on yhteensä kolme, yksi jokaisesta Suomessa puhutusta saamen kielestä: koltan-, inarin- ja pohjoissaamen kielestä. Oppitunnit on kohdennettu eri ikäryhmille, ja kullakin oppitunnilla keskitytään tiettyyn aiheeseen. Koululaisten lisäksi oppitunneille ovat tervetulleita kaikki saamen kielistä kiinnostuneet.

Aikataulu:

Ti 20.10. klo 10–11

Koltansaamea yläkoululaisille ja toiselle asteelle, aiheena kootut letkautukset

Ke 21.10. klo 10–11

Inarinsaamea luokille 0–2, aiheena numerot

To 22.10. klo 10–11

Pohjoissaamea luokille 3–6, aiheena värit ja saamenpuku eli gákti

 

Tunneilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella chatissa. Opettajan lisäksi kysymyksiin ovat vastaamassa etäopetushankkeen ja Virtuaalikoulun työntekijät. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Oppitunnit nauhoitetaan ja tallennelinkki julkaistaan tuntien jälkeen täällä.

Tarkemmat ohjeet tunneille osallistumiseksi löytyvät täältä.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan hallinnoima ja Saamelaiskäräjien koordinoima. Pilottihanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pilottihankkeen tarkoituksena on parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Hanke antaa kaksi viikkotuntia perusopetusta/lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta etäyhteyksin ympäri Suomen. Tällä hetkellä hankkeen kautta saamen kielten opetusta saa 88 oppilasta ja opiskelijaa. Lukuvuodelle 2021–2022 ilmoittautuminen avataan jälleen helmikuussa 2021.

Saamen kielten viikkoa juhlitaan 19.–25.10.2020 ja Saamelaiskäräjät on kutsunut kaikkia osallistumaan teemaviikolle esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja tuomalla saamen kieltä esille. Kielikylpytuntien lisäksi saamelaisuuteen ja saamen kieliin voi tutustua Oktavuohta – saamelaistietoa opetukseen -nettisivuilla, josta löytyy runsaasti teemamateriaalia opetukseen.

Lisätiedot

Hanna Helander, projektipäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

puh. 040 7012 094

 

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

puh. 040 1985 033

 

Tiisu-Maria Näkkäläjärvi, suunnittelija

tiisu-maria.nakkalajarvi@sogsakk.fi

puh. 040 378 0304


Muita uutisia