Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosaston vierailukielto päättyy

Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosaston vierailukielto päättyy maanantaina 11.1. Vuodeosaston vierailut kiellettiin 11.12.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi.

Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla, Dorvussa, Seitakartanossa sekä ASPA-koti Goahtissa voi vierailla seuraavin ehdoin:

  • Tule vierailulle vain terveenä. Vierailijalla tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla ei saa olla infektio-oireita. Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
  • Potilaiden ja asukkaiden luona voi vierailla 1–2 vierasta kerrallaan.
  • Vierailijan on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta, riittävistä turvaväleistä sekä käytettävä koko vierailun ajan kirurgista suu-nenäsuojainta.
  • Vierailuilla vältetään kanssakäymistä muiden potilaiden ja asiakkaiden kanssa.
  • Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita tarvittaessa tarkemmin ohjeiden toteuttamisessa.

Voit tutustua Utsjoen kunnan koronavirustilanteeseen sekä ajankohtaisiin suosituksiin ja rajoituksiin kunnan koronaviruksen info-sivustolla.


Muita uutisia