Kuulutus: Europarlamenttivaalit vuonna 2024

27.5.2024

Suomessa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024.

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 16.5.2024 kaikille niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavilla Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa 29.4.2024 alkaen. Henkilö, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai häntä koskeva merkintä esimerkiksi äänestysalue on virheellinen voi tehdä oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 24.5.2024 klo 16.00. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 28.5.2024 klo 12.00 lukien.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään ajalla 29.5.-4.6.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on esitettävä voimassa oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Europarlamenttivaalin ennakkoäänestys Utsjoen kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Kirkonkylällä, kunnanvirastossa, valtuustosalissa
keskiviikkona 29.5.2024 klo 12.00-17.00
torstaina 30.5.2024 klo 12.00-17.00
tiistaina 4.6.2024 klo 10.00-14.00

Karigasniemen monitoimitalolla, monitoimitilassa
perjantaina 31.5.2024 klo 15.00-19.00
lauantaina 1.6.2024 klo 10.00-14.00

Nuorgamin monitoimitalolla, monitoimitilassa
maanantaina 3.6.2024 klo 15.00-19.00


Laitosäänestys
Laitosäänestys suoritetaan 30.5.2024 klo 9.00-10.30 Utsjoen avopalvelukeskuksessa.

Kotiäänestys
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 29.5.-4.6.2024. Kotona äänestämisestä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.5.2024 ennen klo 16.00 osoitteella Utsjoen kunta, keskusvaalilautakunta, PL 41, 99981 Utsjoki tai puhelimitse 040 181 0267 / Minna Lukkari tai 040 181 0269 / Raija Lehmonen.

Kirjeäänestys
Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Äänestyspaikat europarlamenttivaaleissa ovat äänestysalueittain seuraavat:

Äänestysalue:                     Äänestyspaikka:

002 Outakoski               Karigasniemen monitoimitalo

003 Kirkonkylä              Utsjoen kunnanvirasto

004 Nuorgam                 Nuorgamin monitoimitalo

 

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

Utsjoella 13.5.2024

 

UTSJOEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Muita uutisia