Raportti kyttyrälohen hyödyntämisestä on valmistunut

20.2.2024

Raportissa ”Kyttyrälohi – Uhkien torjunnasta mahdollisuuksien hyödyntämiseen” tuodaan esiin kyttyräloheen ja siihen perustuvan tuotteistamisen eri mahdollisuudet osana Utsjoen kunnan aluetaloudellisen tilan elvyttämistä.

Selvityksessä otetaan kantaa kyttyrälohen kalastamiseen sekä kulttuurisidonnaisen kalastuselinkeinon säilyttämisen mahdollisuuksiin. Raporttiin on koottu myös erilaisia vaihtoehtoja tuotteistaa kyttyrälohta sekä elintarvikkeena että matkailullisesti.

Raporttiin on kerätty tietoa myös erilaisista julkisista rahoitustyökaluista eri hyödyntämiskeinojen rahoittamisessa.

Terioe Oy on koonnut raportin uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima -hankkeen toimeksiannosta. Hanketta rahoittivat Lapin liitto, EU:n aluekehitysrahasto sekä Utsjoen kunta.

Raportti on luettavissa täältä (suomenkielinen pdf).

Lisätiedot:

Elias Teriö, Terioe Oy
+358 50 401 4474
eliasterio@gmail.com


Muita uutisia