Vapaa-aikatoimi tiedottaa: Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia vuodelle 2024!

29.8.2023

Utsjoen Lumo – kulttuuriviikko on nyt ohi ja se oli oikea menestys!

Kuva Utsjoen Lumo -kulttuuriviikolta heinäkuussa 2023.

Vapaa-aikatoimi kehittelee Leader-rahoitteista Aktiivinen ja elinvoimainen Utsjoki -hanketta, jossa vuoden 2024 ajan keskityttäisiin Utsjoen kunnassa jo järjestettävien tapahtumien kehittämiseen ja uusien tapahtumien pilotointiin. Hankkeessa luotaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestäjien yhteistyöverkosto, järjestettäisiin pienimuotoisesti koulutusta (esimerkiksi järjestysmieskurssi, hygieniapassi) sekä jonkun oppilaitoksen kanssa suunniteltaisiin uudenlainen tai uudenlaisia tapahtumia. Oppilaitoskumppani on parhaillaan haussa.

Hankkeeseen palkattaisiin vuodeksi projektityöntekijä. Pilotoitavien tapahtumien ja jo olemassa olevien hankkeiden uudistamisen kuluja voidaan kustantaa hankkeesta. Sen sijaan jo olemassa olevien tapahtumien peruskuluja ei voida hankkeesta kustantaa, jos niitä ei hankkeen aikana uudisteta.

Vapaa-aikatoimi etsii nyt yhdistyksiä ja miksei myös yksittäisiä henkilöitä ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia Utsjoelle vuonna 2024. Yritysten järjestämät tapahtumat voivat olla mahdollisesti myös mukana, siitä pitää neuvotella Leaderin kanssa. Tapahtumien toteuttajat saisivat apua projektityöntekijältä ja etukäteen sovittavat kustannukset hankkeelta. Hanke taas saisi yhdistyksiltä Leaderin vaatimaa talkootyötä tapahtumien järjestämisestä.

Hankehakemus on vielä alkutekijöissä, sillä sitä kirjoitetaan löytyneiden yhteistyökumppanuuksien mukaan. Joten, oletko sinä tai yhdistyksesi kiinnostunut edistämään Utsjoen tapahtumavuotta 2024? Voimme myös ideoida yhdessä tapahtumia. Ole yhteydessä vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmaniin (yhteystiedot alla).

Uusi tapahtuma olisi ainakin Teno myötävirtaan -uintitapahtuma heinäkuun puolessa välissä. Lisäksi hankkeessa kehitettäisiin Utsjoen Lumo -kulttuuriviikkoa ja Pohjoisen Vahvin -kilpailua. Muitakin tapahtumia tarvittaisiin!

 

Lisätietoja:

Kaisa Tapiola-Länsman
Vapaa-aikasihteeri
0400 319 852
kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi


Muita uutisia