Kunnanhallitus hyväksyi maapoliittisen ohjelman kokouksessaan 27.5.

28.5.2024

Utsjoen kunnanhallitus piti pitkän kokouksen 27.5 ja käsitteli useita kunnan kehittämisen kannalta tärkeitä asioita.

Kunnanhallitus hyväksyi maapoliittisen ohjelman ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Maapoliittisessa ohjelmassa linjataan Utsjoen kunnan maapolitiikkaa vuoteen 2035 asti. Ohjelmatyössä linjataan kunnan kannalta keskeisiä teemoja ja osa-alueita: maanhankinta, kaavoitus, maanluovutus ja hinnoittelu, erilaisten maankäytöllisten sopimusten hallinta sekä asemakaavoituksen toteutuksen edistäminen.

Lisälistalta käsiteltiin Utsjoen matkailun master plania, jota on valmistelu alkuvuosi matkailuyrittäjien kanssa. Matkailun määrälliset ja laadulliset tavoitteet hyväksyttiin vuoteen 2035. Kesän aikana Kiila Consultingin Hanne Junnilainen viimeistelee master planin valmiiksi ja lopulliseen päätösprosessiin.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa vuosille 2024–2025 hyväksyttiin. Se etenee kunnanvaltuuston käsittelyyn. Samoin muutamat lisämäärärahapyynnöt etenevät päätettäväksi seuraavaan valtuuston kokoukseen.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä.

LISÄTIEDOT:

Väinö Guttorm, kunnanhallituksen puheenjohtaja
040 503 1574
vaino.guttorm@utsjoki.fi

Päivi Kontio, kunnanjohtaja
040 744 7630
paivi.kontio@utsjoki.fi


Muita uutisia