Maaliskuun 2022 tilannekatsaus Utsjoen ÄRM-hankkeeseen – uusia tuulia ja rekrytointia!

22.3.2022

Helmikuu on kerennyt jo vierähtää ja maaliskuukin on jo pitkällä. Hanke on tuonut mukanaan paljon uusia tuulia koko Utsjoen kunnalle sekä ÄRM-hankkeelle! Tämän takia tilannekatsaus on hiukan myöhässä ja erittäin tarpeellinen. (Psiiit. jos sinulta on jäänyt viime kuukausien tilannekatsaukset lukematta, niin löydät ne täältä).

Helmikuun lopussa vaihtui Utsjoen Kunnan johtaja ja Vuokko Tieva-Niittyvuopion siirtyessä uusiin kuvioihin, pääsee Taina Pieski aloittamaan kunnan uutena johtajana. Tämän lisäksi elinkeinotiimissä on tapahtunut, sillä kunnan kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio on päättänyt hypätä uusiin kuvioihin ja tekee viimeisen työpäivän 1.4.2022. ÄRM -hankkeen ohjausryhmän kokous pidetään vielä 31.3, jossa onkin aika jo luonnostella hankkeen loppuraporttia.

Alla näet eritellysti ÄRM-hankkeessa edistetyt teemat ja hankkeessa suunniteltujen hankkeiden kuulumiset. Hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jossa mm. kehitetään elinvoimapalveluita, tuetaan yrityksiä muutostilanteessa ja etsitään paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä uutta suuntaa elinkeinotoiminnalle. Vahvoina teemoina ovat verkostoituminen sekä viestintä.

Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen -teema

 • uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima
  • Hankkeelle on myönnetty Lapin liiton REACT-EU-rahoitus. Hanke on käynnistynyt 1.3.2022 ja se toteutetaan yhdessä ProAgria Lapin kanssa. Hankkeen osa-aikaisena projekipäällikkönä aloittaa 1.4.2022 Johanna Mikkola. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja digitalisoida elinvoimapalveluita. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin täällä.
 • uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö
  • Hankkeelle on myönnetty ELYltä ESR-rahoitus. Hankkeessa on meneillään henkilöstön rekrytointi ja hanke käynnistää heti henkilöstön löydyttyä. Hankkeessa tuetaan yritysten johtamista, työhyvinvointia, rekrytointia ja osaamista muutostilanteessa. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin, sekä hankkeen avoimiin työpaikkoihin täältä.

Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi -teema

 • Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa
  • Hanke on alkanut 1.2. projektipäällikkö Piia Nuorgamin johdolla. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin täällä.
 • Kuntalaisten hyvinvointihanke
  • Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Varsinaista hyvinvointihanketta ei ole tehty, mutta on mm. edistetty Karigasniemen asukkaiden vapaa-ajantoimitilojen saatavuutta.

Infra ja saavutettavuus -teema

 • Teno Outdoor – pyöräily ja luontomatkailu Tenojokilaaksossa
  • Pyöräilyhanke on nyt löytänyt muotonsa ja hankesuunnitelma on lähetetty rahoittajalle Lapin Liitolle AKKE rahastoon.
   • Hankkeen tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla, pääpainonaan pyöräily – ja luontomatkailu.
 • Selvitys Tenojokivarren infran kehittämiseksi
  • Hankkeen avulla toteutetaan selvityksiä, joiden avulla voidaan hakea varsinaisen pyöräilymatkailuinfran toteuttamiseen (seututie 970) rahoituksia. Hanketta kirjoitetaan parhaillaan, jotta se saadaan rahoittajalle vielä tämän hankkeen aikana.
 • Utsjoen ja Karigasniemen elinvoimatalot/-tilat
  • Karigasniemen elinvoimatalon suunnittelu on edennyt, kun paikalliset käyttäjäryhmät ovat tehneet hienoa työtä tilojen käyttämisen selvittämiseen. Suunnitelmat ovat kunnassa jatkotyöstössä.

Rakennemuutoksen kokonaisuuden koordinointi

 • Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi
  • Rakennemuutos kokonaisuuden koordinointiin sekä tulevaisuustyöhön on myönnetty Lapin Liitolta AKKE rahoitus. Hankkeen projektipäällikön rekrytointi on meneillään. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin, sekä hankkeen avoimeen työpaikkaan täältä.

Mikäli jokin jäi mietityttämään edellä mainituista hankkeista, niin otathan meihin yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! Muistathan seurata Utsjoen kunnan verkkosivuja sekä elinkeinotoimen Facebook-sivuja, sillä sinne päivitämme aina ajankohtaista tietoa, kuten avautuvista työpaikoista rakennemuutoksen hankkeissa. Täältä pääset tutustumaan ja hakemaan avoimiin työpaikkoihin.

Mikä ÄRM-hanke?

Utsjoen kunnassa aloitettiin ÄRM-työ keväällä 2021, kun kunta joutui äkillisen rakennemuutoksen tilanteeseen koronapandemian ja Tenon lohestuskiellon tuomien odottamattomien haasteiden vuoksi. Tähän liittyen kunta on saanut Lapin liitolta AKKE-rahoituksen ÄRM-käynnistyshankkeeseen, joka mahdollistaa Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden nopean käynnistämisen edistämään alueen elinkeinoelämän elpymistä ja uudistumista. ÄRM-käynnistyshanke sisältää kolme teemakokonaisuutta (Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen / Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / Infra ja saavutettavuus), jotka taas pitävät sisällään useita erilaisia hankkeita. Käy tutustumassa hankkeeseen paremmin täältä. Ota myös rohkeasti meihin yhteyttä, jos haluat kuulla lisää!

Lisätietoa:

Eeva-Maarit Aikio (1.4.2022 asti)
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
+358 400 151 294
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Siiri Uino
Hankekoordinaattori
+358 40 544 2058
siiri.uino@utsjoki.fi


Muita uutisia