Matkailijoita ohjataan reissaamaan Utsjoella vastuullisesti

16.11.2021

Matkailijoita ohjataan reissaamaan Utsjoella vastuullisesti

 

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeessa on panostettu vastuullisuusviestintään useissa eri kanavissa, jotta viestintä tavoittaisi mahdollisimman monia. Iso osa hanketta on ohjata matkailijoita toimimaan alueella vastuullisesti. Hankkeessa on lisäksi tuettu yrittäjiä omassa vastuullisuusviestinnässään.

 

Vastuullisuussivut

Exploreutsjoki.fi -sivustolle on koottu hankkeen myötä vastuullisuussivut.  Aihetta on pyritty käsittelemään eri näkökulmista. Sivuille onkin koottu tietoa paikalliskulttuurista, ohjeita matkailijoille mm. porojen huomioimiseen sekä turvalliseen ja vastuulliseen retkeilyyn. Lisäksi sieltä löytyy tietoa Utsjoen alueen yritysten vastuullisuudesta sekä miten vastuullisuus näkyy poronhoidossa. Sivut tullaan kääntämään myös englanniksi.

 

”Tavoitteemme on kehittää Utsjoen vastuullisuutta matkakohteena. Yksi osa tätä on, että matkailija olisi Utsjoelle saapuessaan jo tutustunut saamelaiskulttuuriin ja osaisi toiminnassaan ottaa huomioon paikalliset ihmiset ja elinkeinot. ” kommentoi hankkeen projektipäällikkö Sonja Sistonen.

 

Kyltitykset

Matkailijoita ohjeistetaan vastuullisuuteen myös muun muassa kyltitysten avulla. Kirkonkylän kupeeseen valmistuvan Lohipolun kylteissä käsitellään vastuullisen matkailun aiheita. Kylttien kuvat piirtää kuvittaja, graafinen suunnittelija Suvi Kari. Kuvitus on myös perheen pienille helposti lähestyttävä: kuvissa seikkailee vastuullinen, matkaileva naali.

 

Some

Vastuullisuusteema näkyy myös sosiaalisen median julkaisuissa säännöllisesti.  Esimerkiksi muistuttamalla porokuvan yhteydessä porojen huomioimisesta luonnossa tai ohjeistamalla, kuinka toimia vastuullisesti ja turvallisesti Utsjoen alueella matkailtaessa.

 

Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä on myös nostettu esiin. Viimeisimpänä Instagramissa jaettiin hankkeessa mukana olevien yritysten näkökulmia vastuullisuuteen liittyen. Somessa tullaan myös järjestämään vastuullisuusaiheinen arvonta lisäten nostetta ja huomiota vastuulliselle matkailulle, Utsjoen matkailulle ja ko. hankkeelle.

 

”Vastuullista imagoa ei rakenneta päivässä eikä yksin, yrittäjät ovat avainroolissa tässä työssä ja onkin ollut ilahduttava nähdä, kuinka lähellä sydäntä vastuullisuus on yrittäjillemme” projektipäällikkö jatkaa.

 

Koulutukset, vastuullisuusviestintä.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille on järjestetty koulutuksia ja työpajoja vastuullisuusviestintään liittyen. Yhteensä viestintäkoulutuksia/työpajoja järjestetään kolme. Kaksi ensimmäistä on toteutettu ja kolmas tullaan järjestämään vuoden 2022 alkupuolella.

 

Koulutuksissa on käsitelty vastuullisuusviestinnän eri osa-alueita havainnollistavien esimerkkien ja keskustelun avulla. Koulutuksissa on käsitelty mm. vastuullisen markkinointiviestinnän hyötyjä, haasteista viestimistä, sekä vastuullisuusviestinnän sosiokulttuurista, ekologista ja taloudellista osa-aluetta. Lisäksi koulutuksissa on käsitelty nettisivujen sisällöntuotantoa ja rakennetta, sosiaalisen median sisältösuunnittelua, sekä valo- ja videokuvauksen perusteita.

 

Materiaalipankin kerääminen Explore Utsjoelle

Hankkeen myötä on kerätty kuvia ja videoita materiaalipankkiin Explore Utsjoen sivustojen (nettisivut, some) sekä hankkeen yritysten käyttöön. Kuvasisältöä on tehty Utsjoen matkailuun liittyvistä teemoista ja kuvasto käsittää eri vuodenajat. Kuvissa tuodaan myös esille hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluja.

 

 

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hanke lyhyesti

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen tavoitteena on tehdä Utsjoesta esimerkillinen vastuullisen matkailun alue ja parantaa paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä vähähiilisten ja vastuullisten ratkaisujen, osaamisen ja imagon kautta. Hankkeessa huomioidaan ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

 

Lisätietoja:

Sonja Sistonen

+358 40 635 9277

sonja.sistonen@utsjoki.fi

Projektipäällikkö, Vastuullinen matkailu Utsjoella


Muita uutisia