Utsjoen kunnanjohtajan virkaan yhdeksän hakijaa sekä yksi suostumuksenantaja

5.1.2022

Utsjoen kunnanjohtajan virkaan saapui määräajassa yhdeksän hakemusta. Lisäksi yksi henkilö antoi virkaan suostumuksensa. Hakuaika päättyi 31.12.2021.

Kunnanjohtajaksi ovat hakeneet Päivi Aikasalo (filosofian tohtori, Utsjoki), Mikael Kieksi (ajoneuvo- ja kuljetustekniikan teknikko, Kuusamo), Susanna Kisner (terveystieteiden maisteri, Oulu), Marja-Riitta Lukkari (hallintotieteiden maisteri, Helsinki), Khalil Mozaffari (kauppatieteiden maisteri, Master degree program of Leadership for Change, Economics and business administration, Tampere), Risto Niemelä (insinööri YAMK, Raiskio), Taina Pieski (filosofian maisteri, Helsinki), Esko Rautiainen (hallintotieteiden maisteri, Puolanka) ja Teemu Roivainen (agrologi, Lukkarila).

Lisäksi suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on antanut Rauno Maaninka. Kunnanjohtajan virkaan voidaan lain mukaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Utsjoen kunnanhallitus valitsee haastatteluihin kutsuttavat hakijat 17. tammikuuta ja haastattelee heidät 31. tammikuuta. Myös valtuutetut voivat osallistua haastatteluihin. Haastatteluiden jälkeen kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto.


Muita uutisia