Utsjoen kunnassa ei enää korona-altistumisia: Terveystoimen vierailukiellot päättyvät, kunnanvirasto pysyy suljettuna

5.10.2020

Utsjoen kunnassa ei ole todettu koronavirusaltistumisia viimeisen kahden viikon aikana, jonka vuoksi osaa rajoituksista kevennetään.

Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosaston, Dorvun, Seitakartanon sekä ASPA-koti Goahtin vierailukiellot päättyvät maanantaina 5.10. Vierailut sallitaan nyt seuraavin ehdoin:

  • Vierailijalla tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla ei saa olla infektio-oireita.
  • Vierailijan on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta sekä käytettävä koko vierailun ajan kirurgista suu-nenäsuojainta.
  • Vierailijan on noudatettava hoitohenkilökunnan ohjeistuksia turvaväleistä. Vierailujen aikana ei saa kätellä eikä halata.
  • Potilaiden luona voi vierailla 1–2 vierasta kerrallaan.

Terveyskeskuksen vastaanotto ja laboratorio, kotisairaanhoito, neuvola, kouluterveydenhoito, fysioterapia, hammashoito sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotot toimivat normaalisti.

Kunnanvirasto pysyy toistaiseksi suljettuna. Asioinnin toivotaan tapahtuvan ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimitse, mutta myös henkilökohtaiset tapaamiset ovat tarpeen mukaan mahdollisia. Kunnanviraston vaihteen numero on 040 188 6111, sähköposti kunnanvirasto@utsjoki.fi. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä. Lomakkeita voi jättää kunnanviraston takaovella (parkkipaikat) olevaan lukittuun postilaatikkoon.

Kunnan vapaa-ajan toimintaa järjestetään normaalisti. Toimintaan saa osallistua ainoastaan terveenä, tiloissa on huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta sekä noudatettava muita turvallisuusohjeita.

Varhaiskasvatus ja koulut tiedottavat perheitä koronatilanteen mahdollisista vaikutuksista toimintaan.

Kunta jakaa edelleen ilmaisia kasvomaskeja vähävaraisille. Lisätietoa maskien noutopaikoista ja -ajoista löytyy täältä.

Jos epäilet itselläsi tai lähipiirissäsi koronavirusinfektiota, ota yhteyttä Utsjoen terveyskeskukseen päästäksesi koronavirustestaukseen (arkisin klo 8–16 puh. 040 1810285, viikonloppuisin, iltaisin ja arkipyhien aikana puh. 040 1810281).

Lisää tietoa koronavirustilanteesta löydät muun muassa Utsjoen kunnan, Lapin sairaanhoitopiirin ja THL:n verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Heidi Eriksen

Vastaava lääkäri

Puh. 040 1810284

 

Vuokko Tieva-Niittyvuopio

Kunnanjohtaja

Puh. 0400 933 754


Muita uutisia